HÌNH ẢNH

Lễ hội đua diều sáo

Lễ hội đua diều sáo

Một số hình ảnh tại lễ hội đua diều sáo đồng bằng Sông hồng tại bãi biển Quất lâm năm 2013